Par mums

Valodu mācību centrs SIA VMC Valoda starptautiskā sadarbība attīstās un paplašinās. Mums ir noslēgti sadarbības līgumi ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kas kalpo par pamatu piedāvājuma izstrādei, lai apmierinātu klientu vajadzības svešavlodu apgūšanā. Nākamajā gadā mēs piedāvāsim valodas apmācības kursus gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem, kā arī korporatīvajiem klientiem.

Pastāvīga pilnveidošanās

Mūsu starptautiskā sadarbība attīstās un paplašinās ar:

  • plašāku piedāvājumu;

  • jaunu tirgus segmentu apgūšanu;

  • kā arī jaunās ģeogrāfiskās dimensijās.

VMC Valoda pašvērtējums

Pusaudžiem piedāvāsim apmācības nometnes Spānijā, Turcijā, UK, US. Pieaugušajiem, ģimenēm un korporatīvajiem klientiem mēs piedāvāsim kompleksus ceļojumus uz pasaules valstīm, kurās runā attiecīgajā valodā. Tas sevī ietver valodu apmācību, valodas praktizēšanu, kā arī iespējas baudīt dažādu pasaules valstu dabu, kultūru, kā arī labi atpūsties, izklaidēties un gūt pozitīvus iespaidus. Sekojiet SIA VMC Valoda mājas lapai www.valoduskola.lv


Mātes uzņēmums :